Aktualności

„… jakikolwiek krzyż naszego cierpienia nie jest tylko jakimś ślepym losem, ale uczestnictwem w życiu Chrystusa.”

2013-02-09 09:38:53

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Jedynym Odkupicielu Człowieka!


Z okazji Światowego Dnia Chorego zwracam się ze słowem pozdrowienia i darem modlitwy do wszystkich ludzi chorych, cierpiących, samotnych i potrzebujących jakiejkolwiek pomocy.


W posłudze następców Św. Piotra, dziś już bł. Jana Pawła II oraz Ojca Świętego Benedykta XVI  znajdujemy pasterską troskę o bliskość i więź z ludźmi różnych stanów i zawodów. Zauważamy, że szczególne miejsce w ich posłudze zajmowali i zajmują ludzie chorzy, ubodzy, głodni… Ludzie, którym często odmawia się godności i podstawowych praw.

 

Kościół niezmiennie będzie przypominał, że człowiek jest pierwszą i główną drogą Kościoła, a człowiek cierpiący jest tą drogą wyjątkową. Dlatego Kościół nie może odstąpić  od człowieka, którego tajemnica narodzin, życia cierpienia i śmierci jest związana z Osobą Jezusa Chrystusa.


Nie ma innego sposobu odnalezienia sensu życia i sensu swojego cierpienia jak złączyć je z Jezusem Chrystusem. Ta tajemnica niesienia ludziom Ewangelii miłości i jednocześnie sensu cierpienia jest kryterium, które będzie nas sprawdzać na Sądzie Ostatecznym.


Dlatego chciałbym powiedzieć wszystkim: uwierzcie, że jakikolwiek krzyż naszego cierpienia nie jest tylko jakimś ślepym losem, ale jest już dzisiaj uczestnictwem w życiu samego Chrystusa, aby w naszym ziemskim życiu „dopełniać braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”.


Wszystkim ludziom chorym, podeszłym w latach, słabym, cierpiącym oraz potrzebującym obecności i pomocy drugiego człowieka z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

 

+ Wacław Depo

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Częstochowa, 8 lutego 2013r.

Kategorie wpisu: Listy pasterskie
« powrót