Aktualności

„PIĘKNA STULETNIA”, CZYLI JUBILEUSZ ŚWIĄTYNI W BOGDANOWIE

2014-06-21 01:12:26

„PIĘKNA STULETNIA”, CZYLI JUBILEUSZ ŚWIĄTYNI W BOGDANOWIE

15 VI 2014 R.

 

            Data 15 czerwca 2014 r. na długo zapisze się w pamięci wiernych parafii Bogdanów. Tego dnia bowiem kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej obchodził doniosły jubileusz 100-lecia istnienia.

            Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się na dwa lata przed Jubileuszem. Ksiądz proboszcz Wojciech Gonera wystosował zaproszenie na Jubileusz do Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa Doktora Wacława Depo. Zaplanował też przeżycie rekolekcji, które miały przygotować parafian do obchodów. Rekolekcje odbyły się w dniach 8-11 VI bieżącego roku, a przeprowadził je ks. Prałat dr hab. Marian Duda z Częstochowy. Na okoliczność jubileuszu przygotowany został pamiątkowy obraz Matki Bożej Bogdanowskiej, który rodziny parafii mogły nabyć do swoich domów.

Aby świątynia godnie i okazale prezentowała się podczas uroczystych obchodów stulecia, zostały podjęte kosztowne remonty wewnątrz i na zewnątrz kościoła.

Te wszystkie działania doprowadziły w ostateczności do dnia jubileuszu, który zbiegł się w czasie z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa ks. Prałata prof. dra hab. Zdzisława Małeckiego, kapłana pochodzącego z parafii Bogdanów.

            Główna Msza święta została zaplanowana na godzinę 11.30, a rozpoczęło ją uroczyste, procesyjne wejście do kościoła księży zaproszonych na uroczystość, wywodzących się z naszej parafii oraz tych, którzy kiedyś pełnili tu służbę duszpasterską, a także członków Zakonu Rycerzy Grobu Pańskiego w Jerozolimie, w tym księdza Profesora Małeckiego. Na czele oczywiście szedł ksiądz Arcybiskup Metropolita. Pomodlił się chwilę przy ołtarzu i po przebraniu w ornat rozpoczął Mszę świętą, po uprzednim powitaniu Go i innych gości przez księdza Proboszcza Wojciecha Gonerę. Została też pokrótce przytoczona historia parafii i kościoła w Bogdanowie.

            Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo oprócz tego, że przewodniczył Mszy Jubileuszowej, dokonał też konsekracji, czyli poświęcenia dwóch ołtarzy w naszej świątyni: ołtarza soborowego w prezbiterium oraz ołtarza w odnowionej kaplicy Matki Bożej Bogdanowskiej Uzdrowienia Chorych.

W obrzędzie konsekracji występuje wiele symboli o głębokim znaczeniu. Na początku Biskup Konsekrator święcił wodę, ołtarz i wiernych. W tym akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni z nas świątynię Ducha Świętego. Po Liturgii Słowa nastąpiło namaszczenie ołtarza olejem. Ołtarz namaszcza się, aby służył do sprawowania Najświętszej Ofiary. Podczas widzialnego namaszczenia olejem dokonuje się namaszczenie niewidzialne Duchem Świętym. Po namaszczeniu ołtarza nastąpiło jego okadzenie, okadza się również wiernych. Czynności te symbolizują, że odtąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy tu przychodzą. Nakrycie ołtarza wskazuje, że ołtarz chrześcijański jest miejscem Ofiary Eucharystycznej oraz Stołem Pańskim. Dokoła niego stoją kapłani i wierni i przez tę samą czynność, choć spełniają różne funkcje, sprawują pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz spożywają wieczerzę Pańską. Dlatego ołtarz jako stół Uczty ofiarnej odpowiednio się przygotowuje i uroczyście przyozdabia. Oznacza to wyraźnie, że ołtarz jest stołem Pana, do którego wszyscy wierni przychodzą z radością, by posilić się Bożym pokarmem, czyli Ciałem i Krwią ofiarowanego Chrystusa. Dalszym punktem konsekracji było uroczyste oświetlenie ołtarza oraz zapalenie wszystkich innych świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa Chrystusa – Światłość świata.

            W swej homilii ksiądz Arcybiskup dużo mówił o modlitwie, o tym, co ona nam, wiernym daje, jak jest ważna, nie tylko ta w kościele, ale też ta prywatna, w domowym zaciszu. Wyraził też życzenie, abyśmy nigdy nie zapominali, ani nie wstydzili się pozdrawiać się nawzajem słowami Szczęść Boże czy Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Arcybiskup prosił, żeby umieć nazywać Boga Ojcem, tak, jak zwracamy się do niego odmawiając modlitwę Ojcze nasz. „Musimy mieć odwagę, aby otworzyć nasze serca na Boga, nie zatwardzać ich, mieć w sobie pragnienie na spotkanie Serca Jezusowego, „z którego pełni wszyscyśmy otrzymali”. Doniosłe to było kazanie i z pewnością każdy coś dla siebie zapamiętał i wyniósł z tej nauki.

            Następnym ważnym i podniosłym momentem Mszy świętej w dzień Jubileuszu była Komunia Święta, której udzielał przy ołtarzu sam ksiądz Arcybiskup, a w nawach bocznych między innymi księża: Zdzisław Małecki i Jan Bednarek.

            Jeszcze przed uroczystym błogosławieństwem nastąpiły przemówienia okolicznościowe oraz wręczenie kwiatów i pamiątek związanych z Jubileuszem zarówno księdzu Jubilatowi Małeckiemu, jak i księdzu Proboszczowi Wojciechowi Gonerze. Wśród tych, którzy zabierali głos, byli pani Maria Głowacka, Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska, pan Wójt Roman Drozdek, goście zaproszeni przez księdza Profesora Małeckiego.

            Po tej części ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim wiernym, została odśpiewana pieśń Boże, coś Polskę i wtedy Msza święta dobiegła końca.

Podczas Mszy przygrywała Orkiestra Strażacka na czele z panem Tadeuszem Paździejem, kilka utworów wykonała pani Anna Lasota z Teatru Muzycznego w Poznaniu, pochodząca z Mąkolic, śpiewały też panie Pasjonatki przy wtórze akordeonu, na którym grał pan Łukasz Borek.

 

 

Magdalena Młoczkowska

   

Kategorie wpisu: Informacje
« powrót