Aktualności

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W BOGDANOWIE

2012-07-28 19:45:35

 


Z protokołów posiedzeń Zarządu wynika, iż w roku 1912 z  inicjatywy ówczesnego wójta Gminy Bogdanów, ANTONIEGO BARTYZELA, powstała pierwsza jednostka Ochotniczej Straży Ogniowej. Wójt został jej Naczelnikiem. W skład pierwszego Zarządu weszli: ksiądz WACŁAW BORATYŃSKI, po nim ksiądz MIECZYSŁAW KOZAKOWSKI, kierownik szkoły BOLESŁAW GOTTWALD oraz JÓZEF BARTYZEL. W 1922 roku funkcję naczelnika objął FRANCISZEK ROKSELA, a jego zastępcą został FRANCISZEK KIEREŚ. W 1928 roku naczelnikiem został wybrany ANTONI SZCZEPAŃSKI. W latach 1924- 1938 prezesem straży był ksiądz MUSZYŃSKI, a vice prezesem i sekretarzem od 1927  do 1933 roku był ADAM KASPRZAK – kierownik szkoły, następnie do 1937 roku – FRANCISZEK KWAŚNIEWSKI. W latach 1930 – 1933 naczelnikiem był JÓZEF KOPACKI.

W 1931 roku podczas scalania gruntów Bogdanowie, wydzielono dla Ochotniczej Straży Pożarnej plac o powierzchni 20 arów i podjęto uchwałę w sprawie budowy remizy. Dotąd sprzęt bojowy przechowywany był w drewnianej stodole, stanowiącej w owym czasie własność straży. W latach 1936-37 powstał budynek remizy. W jej powstanie angażowali się wszyscy członkowie straży, w szczególności zaś Antoni Szczepański, Zygmunt Bujacz i marian Lauks – ówcześni członkowie Zarządu. Do pożarów dojeżdżano wówczas końmi następujących gospodarzy : Franciszka Kieresia, Stanisława Stanisza i Józefa Bartyzela.

Rozwijającą się działalność straży przerwała wojna. Okupanci zmienili jej charakter na obowiązkową i skoszarowaną. Niemcy nękali strażaków ciągłymi wartami, alarmami i kontrolami. Strażacy podjęli walkę z okupantem (organizowali pomoc dla partyzantów: udzielali informacji o ruchach wojsk niemieckich, przechowywali rannych, organizowali dostawy żywności, lekarstw i odzieży). Za taką działalność groził wyrok najwyższy – kara śmierci.

24 czerwca 1944 roku został rozstrzelany w Pieńkach Karlińskich naczelnik straży, FRANCISZEK KIEREŚ, a członek Zarządu, kierownik szkoły BOLESŁAW GOTTWALD, został zamordowany w obozie śmierci w Oświęcimiu.

Po straceniu Franciszka Kieresia dowództwo objął jego zastępca Stefan Biniecki, który funkcję tę sprawował do roku 1946. W tym też roku staraniem STEFANA WALASA i STANISŁAWA GRUSZCZYŃSKIEGO została sprowadzona z Gdyni pierwsza motopompa. Kolejnym naczelnikiem został STEFAN ROKSELA. Za jego kadencji odrestaurowano pomieszczenia w budynku strażnicy i przystosowano dla potrzeb szkoły dwie sale lekcyjne. W skład Komendy i Zarządu w okresie 10-letniej kadencji STEFANA ROKSELI  wchodzili: BRONISŁAW WALAS-prezes, MARIAN WOSZCZYK, JÓZEF PERYGA syn WAWRZYŃCA, JÓZEF PERYGA syn ANTONIEGO, JAN KAŁCZ, STANISŁAW BUGAJSKI.

 W styczniu 1964 roku został wybrany nowy Zarząd OSP w składzie: STANISŁAW ROKSELA - prezes, STANISŁAW RESSEL – naczelnik, HENRYK ROBASZEK- z-ca naczelnika, TADEUSZ SYNOWSKI – gospodarz, ZDZISŁAW ROŻNIATOWSKI – skarbnik, MARIAN BARTYZEL – sekretarz.

W 1961 roku ówczesny Zarząd utworzył Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Staraniem wszystkich strażaków, a przede wszystkim naczelnika STANISŁAWA RESSLA, przydzielono jednostce w 1972 roku  typowy, bojowy wóz pożarniczy i motopompę „Polonia”.

W latach 1983-86 funkcję naczelnika sprawował MIECZYSŁAW WOSZCZYK, później ponownie STANISŁAW RESSEL. W 1988 roku naczelnikiem wybrano JANA FRAJA. Funkcje prezesów pełnili do 1986 STANISŁAW ROKSELA, do 1988 STANISŁAW KAŁCZ, następnie KRZYSZTOF CIEŚLAK, a do chwili obecnej MIECZYSŁAW FRANKIEWICZ.

Kategorie wpisu: Informacje
« powrót