Aktualności

Intencje Mszalne 04 - 10.05.2015

2015-05-02 23:46:20

Poniedziałek  4.V.2015r.

7.00 + Marię Maćkowską – int.od sasiadów Gniewaszewskich;

18.00 + Sławomira Olejnika – int.od Druhów OSP Postękalice;

18.00 + Zygmunta Lauksa – int.od siostry Grażyny z rodziną;

 

Wtorek 5.V.2015r.

7.00 + Marię Maćkowską  – int.od rodziny Maślanków;

18.00 + Zofię i Zygmunta Bujaczów, Henryka Marchwińskiego;

18.00 + Krystynę i Władysława Łaszków;

 

Środa 6.V.2015r.

7.00 + Wiesława Kieresia – int.od rodziny Ostrowskich;

7.00 + Wiesława Kieresia – int.od uczestników pogrzebu;

18.00 Nowenna

+ Sabinę Grzejdziak – int.od KŻR z Korczewa i Dobiecina; + Wiesława Kieresia  int.od rodziny Ostrowskich; + Wiesława Kieresia  - int.od uczestników pogrzebu; + Piotra Olejnika – int.od Andrzeja i Zbigniewa Lasotów z rodzinami; + Janinę Skórka – int.od Genowefy Zaręba z rodziną; + Krzysztofa Kuciapińskiego – int.od rodziny Fuzowskich; + Stanisławę Łaszek – int.od Anny Błaszczyk z rodziną; + Helenę Szewczyk – int.od rodziny Płosów; + Irenę Haładaj – int.od wnuków i prawnucząt; + Mariannę Łuczyńską – int.od bratowej Janiny z  Rodziną; + Janinę Łuczyńską – int.od chrześnicy Zofii z Rodziną; + Wiesławę Adamską – int.od teściów Sowów; + Marię Maćkowską  – int.od Marii Soboń z Rodziną; + Stanisława Haładaja;

 

Czwartek 7.V.2015r.

7.00 + Janinę Skórka – int.od rodziny Małachowskich;

18.00 + Alicję Tadeusza i Romana Królów;

18.00 + Stanisława Gajdę i Ireneusza Wasika;

18.00 + Józefa Watałę – int.od syna Mariusza z żoną i dziećmi;

 

Piątek 8.V.2015r.

7.00   + Józefę i Stanisława Wojtaniów, Mariana Zygmunta i Marka Haładynów;

18.00 + Mariana 8 rocz.śm. Rokselę, Urszulę Michalak, Helenę i Stefana Rokselów; 

18.00 Zbiorowa za Stanisławów i Stanisławę

+ Zofię i Tadeusza Sendereckich, Zofie i Stanisława Adamusów, Tadeusza Żródelnego; + Stanisławę Lauks, Stanisława Sudrę i Stanisława Lauksa; + Stanisława i Stanisławę, Janinę Franciszka i Jadwigę Stefańskich; +

 

Sobota 9.V.2015r.

7.00 + Juliana Haładaja, Józefa Desputa;

18.00 + Ewę Ryksa 1 rocz.śm. – int.od córek Wandy i Urszuli;

18.00 + Stanisława i Tadeusza Majewskich, Józefę Ignacego Stanisława Magdalenę i Wawrzyńca Błaszczyków, Weronikę Marcjannę i Leona Grygielskich;

18.00 + Mariannę i Stanisława Zaskórskich, Janinę i Henryka Bąkiewiczów, Krystynę i Stanisława  Jaworskich, Jana Grześkowiaka;

 

Niedziela 10.V.2015r.

8.00 + Antoninę Kazimierę Mariannę Józefa Stanisława Henryka i Zbigniewa Szafrańskich;

10.00 + Mariana Biegarczyka, Stanisława Jeża, Zofię i Józefa Gosławskich, Walerię i Józefa Biegarczyków;

11.30  Za Parafian;

 

16.00 CMENTARZ

+ Jana Pucha i Annę Wyboń; + Zofię Wojtasik; + Cecylię Pawlikowską – int.od uczestników pogrzebu; + Wiesława Kieresia – int.od uczestników pogrzebu; + Jana i Mariana Kieresiów; + Krystynę Mazur – int.od rodziny Kieresiów z Kacprowa; + Wiesławę Adamską – int.od uczestników pogrzebu; + Janinę Skórka – int.od uczestników pogrzebu; + Mariannę Suga; + Zm. z Cr Michalaków, Felicję Józefa Helenę Aleksandra Antoniego Tadeusza i Włodzimierza – int.od córki Cecylii z rodziną; + Weronikę Filipek – int.od KŻR Dobiecina i Korczewa; + Genowefę i Krzysztofa Kowalewskich, Franciszkę Twardowską;

Kategorie wpisu: Intencje Mszalne
« powrót