Aktualności

Intencje Mszalne 09 - 15.09.2013

2013-09-07 09:16:13

Poniedziałek  9.IX.2013 r.

7.00 + Elżbietę Chądzyńską – int.od Józefa Cieślaka z rodziną;

18.00 + Sabinę i Juliana Kwietniów, Wacława Zapałę;

18.00 + Sylwestra Kowalczyka – int.od brata Sławomira z żoną i dziećmi;

 

Wtorek 10.IX.2013 r.

7.00 + Jana Wieczorka  – int.od chrześniaka Zbigniewa z rodziną;

18.00 + Józefa Antoninę i Feliksa Mielczarków, Jana Józefę Norberciaków, Jana Kazimierę Poczeczyńskich, Stanisławę i Józefa Pawelczyków;

18.00 + Genowefę Kowalewską – int.od córki Elżbiety z mężem i dziećmi;

 

Środa 11.IX.2013r.

7.00 + Zdzisława Ciesielczyka  – int.od rodziny Jankowskich;

7.00 + Zdzisława Ciesielczyka  – int.od uczestników pogrzebu;

18.00 Nowenna    

+ ks. Stefana Bilewicza; + Jadwigę Rakowską – int.od  Czesława Kulika z Rodziną; Tadeusza Zatorskiego i zm z Cr Błaszczyków; + Stanisława i Stefana, Andrzeja i Krzysztofa Cieślaków, Barbarę i Józefa Filipków; + Józefę i Józefa i Mariana Bartyzelów; + Anastazję i Władysława Szczecińskich; Stefanię Szkodzińską – int.od sąsiadów Kurzydlaków; + Stanisławę Grygielską – int.od rodziny Sidowskich i Telążków; + Genowefę Kowalewską – int.od mieszkańców Dobiecina; + Stanisława Zająca – int.od rodziny Majewskich; + Eleonorę Józefa i Jana Sielskich, Edwarda Leokadię i Józefa Olejników; + Walwrię i Józefa Matyjaszczyków; + Mariana Watałę – int.od Wandy i Janusza Haładajów z rodziną; + Janinę Haładaj, Stanisławę i Józefa Pawłowskich; + Helenę Barczyk – int.od Janiny i Wacława Wnuków; + Wacława Mariannę Stanisława i Antoniego Filipków, Stanisławę Drążek, Tadeusza Barczyka, Kazimierza Zaborowskiego; + Elżbietę Chądzyńską – int.od Mamy; + Tomasza Antczaka – int.od rodziny Kropisiów;

 

Czwartek  12.IX.2013 r.

7.00 + Genowefę Kowalewską – int.od córki Grażyny z mężem Kazimierzem;

18.00  Dziękczynna w 18 rocznicę urodzin Adama Kasztelana z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bogdanowskiej;

18.00 + Urszulę i Edwarda Szlakowiczów i zm z Cr Szlakowiczów, Szafarczyków i Tarnowskich;

 

Piątek 13.IX.2013 r.

7.00 + Elżbietę Chądzyńską – int.od siostry Krystyny z rodziną;

18.00 + Łukasza Gruszczyńskiego, Zofię i Władysława Gruszczyńskich;

18.00 + Jana Wieczorka – int.od brata Stanisława z żoną;

 

Sobota 14.IX. 2013 r.

7.00 + Sławomira Kowalczyka – int.od sąsiadów Kęsych;

16.00 ślub Osicińska+Pawlikowski;

17.00 ślub Pawlikowska +Gemborys;

18.00 + Reginę Żerek – int.od rodziny Walasów i Szkodzińskich i Kudlińskich;

18.00 + Radosława i Wojciecha Bartosiewiczów, Wacławę i Zygmunta Bohmanów;

 

Niedziela 15.IX.2013 r.

8.00  + Stanisławę Lauks, Józefę i Stanisława Sudrów;

10.00  + Mariana Biegarczyka, Stanisława Jeża, Zofię i Józefa Gosławskich, Walerię i Józefa Biegarczyków;

11.30   Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Jadwigi i Jana z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę MB Bogdanowskiej;  chrzest

16.00 CMENTARZ

+  Ks. Stefana Bilewicza i Księży spoczywających na cmentarzu parafialnym; + Stanisławę Kiereś – int.od KŻR z Korczewa i Dobiecina; + Janinę Karolczyk – int.od wnuczka Włodzimierza z żoną i dziećmi; + Andrzeja Szadkowskiego – int.od mieszkańców Dobiecina; + Stanisławę Grygielską – int.od KŻR z Dobiecina i Korczewa; + Jana Chojnackiego – int.od KŻR z  Korczewa i Dobiecina; + Genowefę Kowalewską – int.od miedezkańców Dobiecina; + Elżbietę Chądzyńską – int.od uczestników pogrzebu; + Tomasza Antczaka – int.od uczestników pogrzebu;

 

8.30 Woźnik

10.00 Dobiecin

11.15 Postękalice

Kategorie wpisu: Intencje Mszalne
« powrót