Aktualności

Intencje mszalne 22- 28.01.2018

2018-01-20 23:24:26

Poniedziałek 22.I.2018 r.

17.00 + Leszka Dziekańskiego – int.od wnucząt;

17.00 + Marka Szymczyka – int.od siastry Alicji z mężem;

 

Wtorek 23.I.2018 r.

17.00 + Mieczysławę Roksela – int.od syna Tadeusza z żoną;

17.00 + Cecylię 20 rocz.śm. i Piotra Kaucz;

17.30 + Andrzeja Grabowieckiego 1 rocz.śm.; 

 

Środa 24.I.2018 r.

7.00 + Tadeusza Kosmalę – int.od żony Zofii;

17.00  Nowenna

Z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę w dojrzałym wieku dla Heleny i Mariana;

+ Krystynę Henryka Stefanię i Stefana Skowronków; + Władysławę i Władysława Kordowiaków; + Henryka Rokselę 3 rocz.śm.; + Annę Skórka – int.od Karoliny i Michała Skurków; + Anielę Filipek, Czesława Kazimierza i Wiesława Filipków; + Irenę Soboń – int.od córki i wnuczek; + Danutę Andrzejczykową – int.od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników SP w Bogdanowie; + Jadwigę i Czesława Danielaków, Jana i Annę Członków; + Danutę Haładaj – int.od rodziny Mielczarków; + Helenę Gruszka – int.od Bożeny Szewczyk z rodziną; + Arkadiusza Barczyka – int.od Marka Gruszczyńskiego z rodziną; + Jadwigę Danielak – int.od córki Anny; + Kazimierę Górsk a- int.od Józefa Muszlaka z rodziną; + Konrada Kaczora – int.od teściowej Grażyny; + Pawła Witeckiego – int.od Wiesławy z rodziną; + Henrykę Kazimierza Jadwigę i Ryszarda Gonerów;

 

Czwartek 25.I.2018 r.  

17.00 + Mariana Stefańskiego – int.od Albiny Peryga z rodziną;

17.00 + Mariana Stefańskiego – int.od chrześniaka Andrzeja z rodziną;

 

Piątek 26.I.2018 r.

17.00 + Mieczysławę Roksela – int.od córki Ewy z rodziną;

17.00 + Polikarpa Stępnia i zm. z cr Stępniów i Stolarskich;

17.30 + Annę Zielińską – int.od rodziny Szmit;

17.30+ Annę Zielińską – int.od rodziny Woszczyków; 

 

Sobota 27.I.2018 r.

7.00 + Stanisławę Pawlikowską – int.od syna Włodzimierza z rodziną;

17.00 + Mariana Stefańskiego - int.od wnucząt: Tomasza Beaty Agnieszki i Jakuba;

17.00 + Mariana Stefańskiego – int.od Helenę Lalek z rodziną;

17.30 + Annę Zielińską – int.od Anny Paw;

17.30 + Annę Zielińską – int.od Marianny ulbat;

 

Niedziela 28.I.2018 r.

8.00 + Jana Filipek – int.od córki Renaty z rodziną;

10.00 + Stanisława Kołacińskiego 1 rocz.śm. – int.od żony z dziećmi;

11.30  Za Parafian;

Kategorie wpisu: Intencje Mszalne
« powrót