Aktualności

List Arcybiskupa Stanisława Nowaka po ogłoszeniu swego następcy na stolicy arcybiskupiej i metropolitalnej w Częstochowie

2012-01-09 18:54:05
   

Umiłowani bracia i siostry archidiecezji częstochowskiej

 

W Nowym Roku, który jest dniem poświęconym Świętej Bożej Rodzicielce, składam Wam wszystkim najgorętsze życzenia. Dziś nawet liturgia mszalna składa wiernym wyznawcom Chrystusa życzenia, które wyraża słowem Bożym. Ponieważ w głoszonym i przyjmowanym słowie Bożym jest obecny sam Bóg, możemy powiedzieć, że to On sam – Miłosierna miłość - zwraca się do nas z dobrym słowem życzeń. Przyjmijmy więc z radością słowa tych Bożych życzeń. Oto one:

„Niech Bóg zmiłuje się nad nami i nam błogosławi,

Niech nam ukaże pogodne oblicze” (Psalm responsoryjny).

Do każdego i do każdej z Was mówię dalej słowami liturgii:

„Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

niech cię obdarzy łaską.

Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (czyt. I).

Oprócz tych błogosławieństw i życzeń noworocznych, chcę Wam dziś zwiastować, Umiłowani wierni archidiecezji częstochowskiej, radosną wiadomość: Mamy biskupa. Mamy pasterza, ojca duchownego, który wraz z biskupami pomocniczymi, Antonim i Janem będzie Wam gorliwie służył. Z woli Ojca Świętego, Benedykta XVI, został on 29 grudnia 2011 roku arcybiskupem – metropolitą częstochowskim. Jest to już piąty biskup diecezjalny naszego Kościoła partykularnego a zarazem drugi arcybiskup metropolita częstochowskiej prowincji kościelnej. Przychodzi do nas bezpośrednio z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, gdzie sprawował posługę arcypasterską i arcykapłańską jako biskup diecezjalny. Jest synem bliskiej nam, bo sąsiedniej, radomskiej ziemi. Pochodzi więc z terenu naszej metropolii częstochowskiej. Witamy nowego biskupa jako prawdziwy dar Boży dla Kościoła. Na autorytecie i urzędzie bowiem świętego Piotra i dwunastu Apostołów opiera się nasze chrześcijańskie życie. Papież oraz biskupi są „autentycznymi, czyli upoważnionymi przez Chrystusa nauczycielami, którzy powierzonemu sobie ludowi głoszą prawdy wiary, aby w nie wierzył i w życiu je stosował” (Sob. Wat. II, KK 25). Kto ich słucha, słucha Chrystusa, kto nimi gardzi, gardzi Chrystusem (por. Łk 10, 16). Biskupi cieszą się sukcesją apostolską, to znaczy, że przez sakrament trzeciego stopnia kapłaństwa sięgają aż do godności i władzy Apostołów, których wybrał sam Pan Jezus. Posłannictwa tego strzeże biskup Rzymu, papież, który posyła do poszczególnych Kościołów lokalnych biskupów. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, że posłał nam nowego biskupa. Oczywiście, witamy go bardzo serdecznie i zapewniamy szacunek i posłuszeństwo, a także ciągłą modlitwę. Owce mają prawo znać swoich pasterzy, dlatego podaję Wam, umiłowani wierni Kościoła częstochowskiego, dane z jego życiorysu.

Biskup Wacław Tomasz Depo urodził się 27 września 1953 roku w Szydłowcu k/Radomia w rodzinie robotniczej Leokadii i Kazimierza Depo. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII wieku. W Szydłowcu ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec k/Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. 
W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Wszystkie stopnie naukowe zdobył pod kierunkiem promotora, ks. prof. dr. hab. Czesława Bartnika.

Po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim 
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w Diecezji Radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej. Od 25 marca 1992 roku pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej Diecezji Radomskiej. W latach 1995-1999 Ks. Biskup Wacław Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku 2001 – 2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds., Duchowieństwa i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. Tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II otrzymał 4 maja 2004 roku.

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prałata Wacława Depo biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 roku, Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października 2006 roku 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa na Przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski na pięcioletnią kadencję, a także powierzyło mu funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Ksiądz Biskup Wacław Depo od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Nowy Arcybiskup Metropolita Częstochowski będzie Wam służył i prowadził Was do ojczyzny niebieskiej. Będziemy mu wierni. W dzisiejszych czasach, kiedy brutalnie lekceważy się autorytet kościelny, naprawdę trzeba nam słyszeć słowa Błogosławionego Jana Pawła II, wypowiedziane do nas w Częstochowie, że nie można mówić Chrystusowi „tak” i równocześnie mówić Kościołowi „nie”. Bądźmy bardzo mocni w wierze i moralności chrześcijańskiej i zawsze razem ze swoimi pasterzami. Dotyczy to wszystkich: kapłanów, osób życia konsekrowanego i świeckich. Bądźmy w tym względzie jak Maryja, Matka Boga i nasza Matka. To Jej, w Jej święto, zawierzam Was jeszcze raz Najdroższej Matce, która tak bardzo zamieszkała z nami w jasnogórskim Obrazie i licznych naszych sanktuariach.

Zapraszam wszystkich do odnowionej katedry na ingres naszego arcybiskupa metropolity częstochowskiego w święto Ofiarowania Pana Jezusa, czyli Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego 2012 roku.

Wszystkim jeszcze raz życzę zdrowia, szczęścia, pomyślności w Nowym Roku a przede wszystkim błogosławieństwa Bożego na każdy dzień i zbawienia wiecznego.

Z całego serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Arcybiskup Stanisław Nowak

 

Częstochowa, 29 grudnia 2011 roku

 

Kategorie wpisu: Listy pasterskie
« powrót