Aktualności

Odpusty w Roku Wiary

2012-10-12 19:54:10

Penitencjaria Apostolska dekretem z dnia 14 września br. postanowiła, że odpust zupełny pod zwykłymi warunkami mogą uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października 2012 r. do 24 listopada 2013 r.:

  

1. wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.

3. w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary.

4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

 

Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

 

Biorąc powyższe pod uwagę zgodnie z punktem 2 oprócz bazylik papieskich tj. Bazylika Jasnogórska, Bazylika Archikatedralna, Bazylika p.w. św. Piotra i Pawła w Zawierciu oraz Bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP w Gidlach, sanktuariami wyznaczonymi na Rok Wiary przeze mnie są:

 

  • Kolegiata p.w. Św. Lamberta w Radomsku,
  • Kolegiata p.w. Nawiedzenia NMP w Wieluniu,
  • Kościół p.w. św. Tekli w Raczynie,
  • Kościół p. w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Garnku,
  • Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach,
  • Kościół p. w. Św. Wojciecha w Częstochowie,
  • Kościół p.w. Najświętszego Serca w Rększowicach,
  • Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie,
  • Kościół p. w. Św. Trójcy w Skarżycach

 

Jednocześnie biorąc p. 3 Dekretu Penitencjarii Apostolskiej postanawiam, iż odpust zupełny uzyskają wszyscy Ci, którzy zgromadzą się na uroczystej Eucharystii z wyznaniem wiary w następujące dni: Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Święto Miłosierdzia Bożego, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.

 

Żródło: Kuria Metropolitalna w Częstochowie

Kategorie wpisu: Informacje
« powrót