Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie - Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła

2012-11-03 23:35:38

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła 4.XI.2012 r.


  1. W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętajmy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenia dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
  2. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Odpust ten można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. Warunki uzyskania odpustu: - stan łaski, - przyjęcie komunii św., - i odmówienie modlitwy w intencji w których modli się każdego dnia papież. Pamiętajmy, że nie wystarczy wizyta choćby na wielu cmentarzach – najważniejszym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar modlitwy i Ofiary Mszy Świetej.
  3. W oktawie zapraszamy na różaniec za zmarłych, codziennie po mszy św. o godzinie 17.00
  4. W niedzielę 4 listopada procesja żałobna i modlitwy za wszystkich zmarłych w Postękalicach.
  5. Różaniec i msza św. za zmarłych w Piekarach 8 listopad w czwartek o godzinie 15.30, w Radziątkowie  w piątek 9 listopada o godzina 15.30.
  6. Za racji chłodniejszych dni w tygodniu od najbliższego poniedziałku do soboty drzwi główne będą zamknięte z wyjątkiem Nowenny w środy i niedziel.  Do kościoła na msze święte wchodzimy wejściem od strony zakrystii.
  7. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii jest do nabycia nasz tygodnik katolicki „Niedziela”.
  8. W zakrystii są do nabycia kalendarze na rok 2013. 
« powrót