Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie

2012-03-24 18:02:03

Piąta Niedziela Wielkiego Postu 25.III.2012 r.

 

 

  1. Powoli zbliżamy się do końca Wielkiego Postu. Czy już spotkaliśmy się z przebaczającym Ojcem w sakramencie pojednania? Czy włączyłeś się w wielkopostną  modlitwę podczas Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalów? Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznych rekolekcjach wielkopostnych. Okazja do spowiedzi będzie jeszcze w Wielkim Tygodniu w czasie Triduum Paschalnego.
  2. W poniedziałek 26 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem wspominamy spotkanie archanioła Gabriela z Maryją, podczas którego dowiedziała się, że zostanie matką Syna Bożego. Zgoda Maryi rozpoczęła nowy etap historii relacji między Bogiem a człowiekiem. Podziękujmy za Jej „fiat”, biorąc udział we Mszy Świętej tej uroczystości – o godzinie 8.00, 10.00 i 17.00.
  3. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest dniem modlitw o świętość życia. Będziemy prosili o wrażliwość społeczeństw na poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
  4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest także Dniem Duchowej Adopcji Dziecka poczętego. To szczególne zobowiązanie – osoby, które zadeklarują taką adopcję, biorą na siebie zobowiązanie do stałego modlitewnego czuwania nad jego życiem i rozwojem.
  5. W piątek 30 marca mszą świętą o godz. 17.00 rozpocznie się młodzieżowa Droga Krzyżowa ulicami Bogdanowa prowadzona przez kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy naszą młodzież wraz z rodzicami do wspólnej modlitwy.
  6. Za tydzień Niedziela Palmowa, dzień tryumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Poświęcenie palm na wszystkich msza św.
  7. W Niedzielę Palmową 1 kwietnia będziemy przeżywać Diecezjalny Dzień Młodych. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania wyjeżdża autokarem do katedry z księżmi wikariuszami o godzinie 13.00  z przed kościoła.
  8. Przy wyjściu z kościoła i zakrystii jest do nabycia nasz tygodnik katolicki „Niedziela”.
« powrót