Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie Dwudziesta Niedziela Zwykła 20.VIII.2017 r.

2017-08-19 21:44:36

Ogłoszenia duszpasterskie

Dwudziesta Niedziela Zwykła 20.VIII.2017 r.


 1. Chcemy serdecznie podziękować wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom za udział w uroczystościach tydzień temu związanych z Wizytacją Kanoniczną Parafii. Wyrazy wdzięczności składam orkiestrze na czele z panem kapelmistrzem Tadeuszem Paździejem, również orkiestrze z Suchcic, zespołom, które tak pięknie swym śpiewem ubogaciły liturgię: Gminnemu Zespołowi PASJONATEK oraz MODERATO z Niedyszyny. Dziękuję Druhom OSP z jednostek z terenu naszej Parafii za udział w uroczystościach wizytacyjnych. Dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym za ich śpiew oraz młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Dziękuję pani Annie Lasota z Poznania za jej piękny śpiew. Dziękuję mieszkańcom Woźnik, Postękalic i Dobiecina za piękne wysprzątanie kościołów filialnych, zorganizowanie i powitanie ks. Biskupa w poszczególnych kościołach. Dziękuję wszystkim lektorom, lektorkom, ministrantom za ich świadectwo wiary i piękną służbę przy ołtarzu. Dziękuję moim współpracownikom: ks. wikariuszowi Tomaszowi Błaszczykowi za piękną organizację i czuwanie nad przebiegiem całej Wizytacji Kanonicznej Parafii, Panu kościelnemu Józefowi Włodarskiemu za przygotowanie piękne świątyni parafialnej, Panu organiście Andrzejowi Lasota za piękną oprawę muzyczną, Pani gospodyni Wandzie Haładaj, która troszczyła się o wszystkich w jadalni. Wyrazy wdzięczności składam kapłanom przybyłym na wizytacje, ks. Prof. Zdzisławowi Małeckiemu, ks. Pawłowi Bilowi z Wielunia, wszystkim kapłanom z dekanatu na ręce księdza Dziekana Regionu ks. Antoniego Arkita. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Parafianom i Gościom za liczne przybycie i piękne świadectwo wiary podczas wizyty ks. Biskupa w naszej Parafii.
 2. Po wstępnej wizytacji kanonicznej Parafii, jaką wcześniej przeprowadził Kanclerz Kurii w Częstochowie ks. Marian Szczerba wystosował pismo, w którym pisze: „Wszystkie obiekty parafialne są zadbane i należycie wyposażone. Kościół parafialny w Bogdanowie jest utrzymany w bardzo dobrym stanie, cmentarz grzebalny jest utrzymany w należytym porządku. Ks. Proboszcz jest dobrym gospodarzem i wraz z ks. Wikariuszem gorliwie prowadzi duszpasterstwo oparte na tradycyjnych formach pobożności. Parafia nie ma żadnego zadłużenia. Duszpasterze na bieżąco wpłacają należne opłaty na potrzeby archidiecezji”.
 3. Dziękujemy mieszkańcom Blizina za udekorowanie ołtarzy kwiatami i ofiarę na potrzeby parafii    zł. Na przyszłą niedzielę zapraszamy, ołtarze w kościele dekorują mieszkańcy Bukowej.
 4. W sobotę 26 sierpnia przypada Święto MB Częstochowskiej: Msze św. w kościele parafialnym o godzinie 8.00, 10.00 i 18.00
 5. Dożynki Gminno – Parafialne odbędą się w ostatnią niedzielę sierpnia, to jest 27 sierpnia o godzinie 14.00 w Piekarach rozpoczną się mszą świętą.
 6. Msza święta za zmarłych na cmentarzu dzisiaj o godzinie 16.00. Zapraszamy.
 7. Ministrantów, Lektorów i Lektorki ks. Tomasz w podziękowaniu za  piękną służbę Bogu zaprasza na „Piknik” w sobotę 2 września o godzinie 10.00 na ogrody plebańskie.
 8. W pierwszą niedzielę września to jest 3 września o godzinie 10.00 rozpoczynają się uroczystości na Górach Borowskich. W związku z czym w kościele parafialnym msze św. 3 września będą o godzinie 8.00 i 9.30.
 9. W terenie 3 września msze św. wyjątkowo w Woźnikach o godzinie 14.00, a w Postękalicach o godzinie 15.00, w Dobiecinie odprawimy za tydzień.
 10. W poniedziałek 4 września nastąpi rozpoczęcie roku szkolnego. Msze na rozpoczęcie roku szkolnego w Bogdanowie o godzinie 8.00, w Dobiecinie i Janowie o godzinie 9.00. Spowiedź dla dzieci i młodzież na rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę 2 września od godziny 17.00.
 11. Od niedzieli 10 września msze święte będą odprawiane w kościołach filialnych: w Woźnikach o godzinie 14.00, drugi ksiądz w Dobiecinie o godzinie 14.00, w Postękalicach o godzinie 15.00
 12. Przy wyjściu z kościoła lub w zakrystii jest do nabycia nasz tygodnik katolicki „Niedziela”.
« powrót