Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie na Narodzenie Pańskie

2014-12-23 19:45:50

Ogłoszenia duszpasterskie

Na Narodzenie Pańskie 25.XII.2014 r .

 

1. „Dziś narodził się nam Zbawiciel". Przyszedł po to, aby przywrócić naszą więź z Bogiem. Ta Dobra Nowina przynosi radość ludziom wszystkich czasów. Dodaje otuchy i wlewa nadzieję także w nasze współczesne serca. Niech łaska i moc Przychodzącego Pana napełnia nas pokojem pośród wszelkich przeżywanych trudności i obaw o przyszłość. Zechciejmy otworzyć się na działanie Bożego Słowa, które stało się Ciałem, i przyjąć Je, aby dało nam Ono moc, byśmy coraz bardziej stawali się Jego wiarygodnymi świadkami. Życzymy tego z całego serca nie tylko wszystkim obecnym tu w tej świątyni, ale wszystkim mieszkańcom naszej parafii i wszystkim, którzy przebywają tutaj gościnnie w tych dniach. Prosimy też, abyście stali się jak aniołowie i zanieśli te życzenia wszystkim tym, którzy nie mogą lub też jest im trudno do naszej świątyni dzisiaj przyjść. Chciejmy dzielić się tą dobrą nowiną ze wszystkimi, z którymi się spotkamy.

2. W ciągu świątecznego dnia w naszym kościele Msze św. będą jeszcze o godz. 8.00, 10.00, 11.30. W Woźnikach 8.30, w Dobiecinie 10.00,w Postękalicach 11.15.  W piątek 26 grudnia – drugi dzień świąteczny, święto św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika. Msze Święte jak w niedzielę. W tym dniu jest dyspensa od spożywania potraw mięsnych. Na wszystkich Mszach jest poświęcenie owsa. Taca w drugie święto tradycyjnie jest przeznaczona na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Gorąco polecamy tę zbiórkę Waszej ofiarności!

3. Przez cały tydzień trwa oktawa Bożego Narodzenia, co oznacza, że cały tydzień jest jakby przedłużonym dniem uroczystości Bożego Narodzenia. Liturgicznie te dni się między sobą nie różnią i każdego dnia w modlitwie eucharystycznej wypowiadamy słowa: ...uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Chciejmy tę radość wyrazić również naszą postawą, powstrzymując się od prac niekoniecznych. Obchód oktawy znosi również obowiązek piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

4. Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Wojciechowi i jego pomocnikom na zbudowanie pięknej tegorocznej szopki i przyozdobienie kościoła choinkami, dziękuję również ofiarodawcom choinek tegorocznych. Młodzieży ze wspólnoty „Zjednoczeni w Trójcy” za uroczysty Koncert Kolędowy przed Pasterką – „Bóg zapłać”. „Bóg zapłać również naszej orkiestrze za uświetnię liturgii Bożonarodzeniowej.

5. Rok 2014 był dla wielu Rodzin trudnym i bolesnym. Odszedł bowiem z tego świata członek Waszej Rodziny. Jako Proboszcz Wspólnoty Parafialnej, do której należał Wasz Zmarły lub Zmarła, pragnę wyrazić Państwu raz jeszcze wyrazy serdecznego współczucia i ludzkiej solidarności. Pragnę także zaprosić Państwa do naszej świątyni na uroczystą Mszę Świętą pogrzebową w intencji wszystkich zmarłych Parafian w Roku Pańskim 2014, która zostanie odprawiona w sobotę dnia 27 grudnia o godzinie 16.00.

6. W najbliższym czasie – od soboty 27 grudnia 2014 – w naszej Parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach całej naszej wspólnoty parafialnej. Przyjęcie kapłana w domu należy dzisiaj uważać za publiczne wyznanie wiary. Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na potrzeby Księży i naszej Parafii. Kolędujemy od 9.00 i  serdecznie prosimy o pojazd przed dziewiątą. 

Program kolędy jest następujący: 

27 grudnia – sobota – Wiktorów ks. W., Moników – ks. T., Mokracz – ks. Prob.

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia podwójny świąteczny numer Niedzieli z kalendarzem na 2015r. i płytom DVD. 

« powrót