Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego 7.I.2018 r.

2018-01-06 21:16:07

Ogłoszenia duszpasterskie

na Niedzielę Chrztu Pańskiego 7.I.2018 r.

 

  1. Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie".
  2. Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością.
  3. W czwartek 11 stycznia o godzinie 16.00 zbiórka przy kościele w Bogdanowie i wyjazd na czuwanie jasnogórskie do Częstochowy. Wcześniej by można było nawiedzić szopkę na Jasnej Górze którą zamykają o godzinie 18.00. O godzinie 20.00 Masza św., 21.00 apel Jasnogórski i czuwanie modlitewne do północy, które poprowadzi Ks. Tomasz Błaszczyk a w modlitewnym czuwaniu do pomocy włączy się ks. Szymon Klimczak. O północy Msza św. i powrót do domu. Jeżeli będzie trzeba kierowca rozwiezie pielgrzymów.
  4. Porządek kolędy: poniedziałek 8.I Blizin i Ludwików, wtorek 9.I Postękalice od strony kościoła 1 ks., Czartek i Kolonia Mąkolice 1 ks.,  środa 10.I. Bogdanów Kolonia 1 ks. i Kamienna 1 ks,, czwartek 11.I. Wiktorów 1 ks. i Korczew 1 ks., piątek 12.I Dobiecin z blokami 1 ks,  Piekarki 1 ks. sobota 12.I. 1 ks. Janów i Bernardów 2 ks.
« powrót