Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Wszystkich Świętych

2014-10-31 20:55:15

Ogłoszenia duszpasterskie

Na Uroczystość Wszystkich Świętych 1.XI.2014 r .


1.    
Dziś Kościół wychwala Pana Boga za Wszystkich Świętych, oficjalnie kanonizowanych i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Każdego roku szeregi Świętych powiększają się o kolejnych Bożych synów i córki, także spośród nas, Polaków. Radujemy się i wierzymy, że są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzięki Świętych obcowaniu są naszymi orędownikami w niebie. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy!
2.     Jutro w niedzielę 2 listopada – Dzień Zaduszny. Msze w kościele parafialny o godzinie 8.00 i 10.00, a suma o godzinie 11.30 na cmentarzu. W Woźnikach 8.30, Dobiecinie 10.00 i Postękalicach 11.15
3.     Przypominamy, że odpust zupełny za zmarłych można uzyskać: Przez osiem pierwszych dni listopada, duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
4.     W Postękalicach modlitwy za zmarłych po mszy św. w niedziele 9 listopada. Zapraszamy.
5.     Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Różaniec i mszę św. za zmarłych odprawiamy we wtorek w Mąkolicach g 15.00, w czwartek w Kacprów g 15.00 i w czwartek Piekary 15.00, w piątek Radziątków g 15.00.  Na to nabożeństwo – zapraszamy serdecznie wszystkich!
6.     Młodzież przygotowująca się do bierzmowania będzie miała swoje spotkanie w listopadzie, w niedzielę 9 listopada przychodzi na mszę św. o godzinie 11.30 i po sumie w kościele katecheza.
7.     W zakrystii jest do nabycia nasz tygodnik katolicki „Niedziela”.
8.     W tych dniach listopadowych w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami. Jako chrześcijanie pamiętajmy też o kulturze i właściwym zachowaniu na cmentarzach... uszanujmy pamięć naszych bliskich zmarłych...

 

 

 
« powrót