Aktualności

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą

2014-10-31 20:56:31

Ogłoszenia duszpasterskie

Na XXXI Niedzielę Zwykłą 2.XI.2014 r

 

 

1. Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych" – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

2. Do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych. „Bóg zapłać" wszystkim, którzy w tym roku włączyli się w modlitwę Kościoła i zamówili u nas wypominki – zapraszamy do wspólnej modlitwy!

3. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Różaniec i mszę św. za zmarłych odprawiamy we wtorek w Mąkolicach g 15.00, w czwartek w Kacprów g 15.00 i w czwartek Piekary 15.00, w piątek Radziątków g 15.00.  Na to nabożeństwo – zapraszamy serdecznie wszystkich!

4. Młodzież przygotowująca się do bierzmowania będzie miała swoje spotkanie w listopadzie, w niedzielę 9 listopada przychodzi na mszę św. o godzinie 11.30 i po sumie w kościele katecheza.

5. Z racji chłodniejszych dni w tygodniu od 10 listopada, od poniedziałku do soboty drzwi główne będą zamknięte z wyjątkiem nowenny w środy i niedziele. Do kościoła na msze święte w tygodniu wchodzimy wejściem od strony zakrystii.

6. Od poniedziałku 10 listopada nasz Pan Organista Andrzej Lasota rozpocznie roznoszenie opłatków wigilijnych poświęconych w naszym kościele. Nie nabywamy opłatków niepoświecony z bazarów, czy marketów lub od osób nieznanych. Prosimy o życzliwe przyjęcie Pana Andrzeja naszego organistę i według zwyczaju wynagrodzenie, jako podziękowanie i zachętę do dalszej gorliwej posługi Bogu i nam Wspólnocie Parafialnej

7. W zakrystii jest do nabycia nasz tygodnik katolicki „Niedziela” i kalendarze na rok 2015.

 

 

« powrót