Aktualności

PODZIĘKOWANIA ZA ORGANIZACJĘ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

2016-07-30 16:21:18

PODZIĘKOWANIA ZA ORGANIZACJĘ ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY


Na pierwszym miejscu pragniemy podziękować Panu Bogu Wszechmogącemu i Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Bogdanowską Parafią, naszymi Rodzinami i mieszkającymi w naszej parafii gośćmi z zagranicy: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Pragniemy podziękować wszystkim rodzinom, które podjęły się zakwaterunku, wyżywienia, opieki, dowozu młodzieży zagranicznej, poświęciły swój czas rodzinny i zawodowy, często rezygnując z własnych urlopów, aby okazać naszym zagranicznym gościom polską gościnność.

A są to rodziny (w porządku alfabetycznym): Anna i Waldemar Błońscy, Katarzyna i Krystian Cieślik oraz Wanda i Andrzej Gabryelczyk, Marlena i Dariusz Głowaccy, Agata i Wojciech Harlejczyk, Anna Hojwa, Małgorzata i Adam Jarząbek, Jadwiga i Jan Kauc, Małgorzata i Marek Kośka, Dorota i Kamil Kurowscy, Małgorzata i Andrzej Lasota, Małgorzata i Wojciech Lauks, Anna i Józef Limanówka, Grażyna i Mirosław Łuczyńscy, Katarzyna i Grzegorz Masapust, Elżbieta i Józef Mielczarek, Alina i Jan Misztela, Bogumiła i Paweł Miśkiewicz, Lucyna i Zbigniew Motyl, Elżbieta i Dariusz Nowak, Anna i Andrzej Piłat, Aleksandra i Wiesław Piotrowicz, Bogumiła i Bogdan Robak, Wanda i Stanisław Sierant, Teresa i Zbigniew Szczepańscy, Maria i Tadeusz Watała, Barbara i Tomasz Witkowscy (z parafii Parzniewice) oraz wszystkim tym rodzinom, które okazały gotowość i poczyniły przygotowania do przyjęcia pielgrzymów z zagranicy. Stokrotne Bóg zapłać!

Dziękujemy Stowarzyszeniu Mieszkańców i Miłośników Wsi Postękalice w Postękalicach za zorganizowanie festynu rodzinnego dla naszych gości. Panu Prezesowi Stowarzyszenia Jarosławowi Janaszewskiemu wraz z Panią Aleksandrą Piotrowicz i Panem Piotrem Perygą, członkami stowarzyszenia, zapleczem kuchennym i technicznym. Ochotniczej Straży Pożarnej z Postękalic i Niedyszyny. Panu Tadeuszowi Paździejowi z Zespołem „Moderato”, Pani Janinie Pawłusz z Zespołem „Parkiet Pokoleń”, Zespołowi młodzieżowemu PJW z Binkowa, Panu Andrzejowi Lasota, Pani Annie Lasota, Pani Karolinie Płosza, Panu Gabrielowi Kukulskiemu, Panu Józefowi Włodarskiemu, Pani Wandzie Haładaj, Panu Kierownikowi Józefowi Limanówce, Panu Prezesowi Andrzejowi Piłatowi, Panu Prezesowi Sylwestrowi Marczakowi, Panu Dyrektorowi Markowi Ciapała, Panu Pawłowi Książkowi z Piekar, Panu Dominikowi Marczakowi z Dobrzelowa, Panu Pawłowi Poryzała z Dobrzelowa, Pani Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, Panu Mariuszowi Gudajczykowi z Zakładu Fotograficznego Orpel z Bełchatowa, Panu Mariuszowi Wieczorkowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Sołectwu Postękalice i Korczew, Drukarni Skaner z Bełchatowa, Powiatowemu Centrum Kryzysowemu w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Prezydent Miasta Bełchatów Marioli Czechowskiej, Panu Wójtowi Gminy Bełchatów Kamilowi Ładziakowi, Panu Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska Romanowi Drozdkowi, Radnemu Gminy Bełchatów Kamilowi Surgutowi, Parafii Nawiedzenia NMP w Rozprzy na czele z Proboszczem Ks. Prałatem Wiesławem Płomińskim wraz z Dekanalnym Duszpasterzem Młodzieży Ks. Dariuszem Pilarskim i młodzieżą z Parafii Rozprza, Dziekanowi Regionu Radomszczańskiego Ks. Prałatowi Antoniemu Arkitowi, Proboszczowi Parafii Parzniewice Ks. Kan. Antoniemu Górze.

Dziękujemy naszym Paniom tłumaczkom: przede wszystkim Pani Agnieszce Limanówka tłumaczce j. angielskiego – naszej łączniczce z zagranicą; Pani Angelice Haładaj tłumaczce j. francuskiego; Pani Katarzynie Nowak tłumaczce j. angielskiego.

Dziękujemy naszym Wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży z Parafii Bogdanów, a są to: Jakub Bugajski, Anita Grelowska, Katarzyna Grelowska, Agnieszka Grzączkowska, Angelika Haładaj, Małgorzata Krak, Damian Krystek, Agnieszka Limanówka, Mateusz Macioł, Weronika Matyja, Jakub Mielczarek, Katarzyna Nowak, Filip Pauliński, Piotr Roksela, Anna Stefańska, Joanna Wojtania, Dominika Wyboń, Kinga Wyboń. Stokrotne Bóg zapłać!

Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie, Komisariatowi Policji w Grabicy, Przedstawicielom Sanepidu, Władzom Samorządowym wszystkich szczebli.

Dziękujemy mieszkańcom Bogdanowa na czele z Panem Sołtysem Kazimierzem Robakiem, mieszkańcom Postękalic na czele z Panem Sołtysem Bogdanem Robakiem i mieszkańcom Woźnik na czele z Panią Sołtys Jadwigą Kauc oraz całej Parafii za zaangażowanie w przygotowania i w realizację tego wyjątkowego wydarzenia w naszej lokalnej historii. Bóg zapłać!

Kategorie wpisu: Informacje
« powrót