Historia

Bogdanów - parafia Przenajświętszej Trójcy 

Parafia istniała już w 1394 r. Być może jest znacznie starsza. W 1597 r. wydzielona została osobna parafia w Postękalicach w czasie zajęcia kościoła bogdanowskiego przez ariańskich właścicieli wsi. Parafia w Postękalicach trwała jeszcze po odzyskaniu przez katolików kościoła w Bogdanowie do 1616 r. kiedy włączona została do Bogdanowa, w 1649 r. stając się jego filią. W 1936 r. wydzielona została z Bogdanowa parafia w Parzniewicach, w 1946 w Woli Krzysztoporskiej. Pierwotny kościół był prawdopodobnie modrzewiowy, drugi murowany. W 1836 r. dobudowano do tego kościoła boczną kaplicę NMP Bolesnej. W 1912 r. został rozebrany, a na jego miejscu w latach 1914-22 wybudowano nowy murowany, trójnawowy, staraniem najpierw ks. Mieczysława Kozakowskiego, a następnie od 1920 r. ks. Ludwika Muszyńskiego.
W latach 1919-20 przerwano pracę z powodu choroby proboszcza. Kościół poświęcił 25 stycznia 1922 r. dziekan gorzkowicki ks. Bolesław Korwin Szymanowski. W 1951 r. pomalowano wnętrze kościoła, w 1952 r. odremontowano dach i wieżę. Do konsekracji przygotował świątynię ks. Stanisław Kowalski, a obrzędu konsekracji dokonał biskup Zdzisław Goliński 11maja 1958 r. Staraniem ks. Ewarysta Gałązki przeprowadzono dalszą restaurację kościoła, pokryto dach blachą, odremontowano plebanię (po 1966 r.). Na terenie parafii w Postękalicach jest kościół filialny.
Pierwszy drewniany wybudował miejscowy dziedzic Krzysztof Postękalski w 1597 r. Spalił się w 1737. W tymże roku wybudowano drugi, również drewniany, staraniem ówczesnego dziedzica Postękalic. Druga kaplica jest na cmentarzu grzebalnym w Bogdanowie, wybudowana w 1871 r. przez miejscowego dziedzica Leopolda Gołębiowskiego. Staraniem ks. Stefana Bilewicza pokryto na nowo dach kościoła w Postękalicach i parafialnego w Bogdanowie – blachą miedzianą, rozbudowano i wyremontowano wikariat, ogrodzono cmentarz grzebalny. Wybudowano kaplicę w Woźnikach. Rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła w Bogdanowie. Ukończył je następca ks. Wojciech Gonera w 1999 r. W latach 1999-2000 położono gonty na dach kościoła w Postękalicach.