Ogłoszenia

Kalendarium na rok 2016:
 • rekolekcje wielkopostne od 06-09 marca;
 • rocznica Komunii Świętej kl. III – 08 maja, godz. 08.00;
 • Odpust Przenajświętszej Trójcy – 22 maja;
 • Odpust MB Bogdanowskiej – 3 lipca, godz. 11.30;
 • Odpust Świętego Rocha w Postękalicach – 15 o godz. 14.00 i 16 sierpnia o godz. 16.00;
 • Uroczystości na Górach Borowskich – 4 września;
 • Odpust świętego Franciszka w Woźnikach – 2 października, godz. 14.00; Rekolekcje Adwentowe – 27.11 – 29.11.2016;
Zamierzenia gospodarcze na rok 2016:
 • konserwacja i malowanie ogrodzenia cmentarnego;
 • prace związane z przygotowaniem placu pod parking przy cmentarzu;
 • ealizacja planów związanych z wybudowaniem bramy wjazdowej na plac kościelny od ul. Kwiatowej;
 • oraz wiele innych prac bieżących przy obiektach sakralnych i gospodarczych;
 • współorganizacja i udział w Światowych Dniach
 • Młodzieży;