Uroczystości poświęcenia płyty 
upamiętniającej ofiary II wojny światowej

Bóg, Honor, Ojczyzna

Magdalena Młoczkowska
 

25 października 2009 roku w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia płyty upamiętniającej ofiary II wojny światowej z terenu naszej parafii. II wojna światowa odcisnęła swoje piętno na narodzie polskim. Próbowano wymazać Polskę z map i z życia, próbowano zniszczyć inteligencję i kadrę oficerską. Nie wolno nam jednak zapomnieć o ludziach, którzy ponieśli okrutną śmierć, bo byli Polakami. Ta uroczystość miała na celu przypomnienie tych, co oddali swe życie, ponieśli śmierć dla Polski, dla jej honoru i wolności.

Msza święta rozpoczęła się od odśpiewania Roty i powitania przez księdza proboszcza Wojciecha Gonerę zaproszonych gości: posła na Sejm RP Antoniego Macierewicza, wicestarosty piotrkowskiego Zbigniewa Ziemby, wójta Gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka oraz przedstawicieli władz gminy z przewodniczącym Ryszardem Olejnikiem na czele, wójta Gminy Bełchatów Grzegorza Kępy, generała Stanisława „Burzy” Karlińskiego, major Haliny „Kory” Bazylewicz – Kępińskiej, przedstawicieli Wojska Polskiego z jednostki z Łasku z majorem Krzysztofem Jewgiejukiem na czele, przedstawicieli szkół, komendantów i druhów OSP z naszej gminy i parafii z pocztami sztandarowymi, warty honorowej „Strzelca” z Bełchatowa, dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bujnach Sławomira Piętakiewicza, pocztu sztandarowego Kombatantów z Woli Krzysztoporskiej z prezesem por. Stanisławem Kulikiem, księdza dziekana Janusza Chylewskiego oraz wszystkich przybyłych parafian.
 Ksiądz Przemysław Wesołowski odprawiający mszę świętą, w głoszonej homilii zaznaczył, że słowa Bóg, Honor i Ojczyzna mają sens wtedy, kiedy żyją w sercach i umysłach kolejnych pokoleń, są przez nie rozumiane. Do tych słów nawiązywali w przemówieniach po mszy zaproszeni goście. Poseł Antoni Macierewicz mówił, że jest dumny z tego, że może uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości, przypominającej zapomnianych czy czasem nieznanych bohaterów. Wicestarosta Zbigniew Ziemba przywołał Jana Pawła II i Jego książkę Pamięć i tożsamość, dając wyraz temu, iż są to dwie ważne kwestie i zawsze jest tak, że bez pamięci nie ma tożsamości, a tożsamość nigdy nie istnieje bez pamięci. Wójt Roman Drozdek powiedział zaś, że nie można myśleć o przyszłości, nie pamiętając o przeszłości, która stanowi dziedzictwo każdego człowieka, każdego narodu.
Na koniec odczytano list posła Roberta Telusa, który pragnął podkreślić ogromny wkład naszego społeczeństwa w walkę z okupantem, niepodważalny, bohaterski i pełen poświęcenia akt, a wszystko to w imię wolności i niepodległości Ojczyzny i zgodnie z hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna. Po przemówieniach nastąpiła druga część uroczystości. Rozpoczęła się procesyjnym wyjściem przy dźwiękach utworu Marsz, marsz Polonia. Przy tablicy z nazwiskami ofiar został odśpiewany hymn Polski. Następnie ksiądz Celebrans odmówił modlitwę poświęcenia tablicy, zawierzając Bogu pomordowanych w czasie II wojny. Później głos zabrał major Jewgiejuk, który poprowadził apel poległych. W tym miejscu należy zatrzymać się i przywołać wszystkie 71 nazwisk osób, które oddały życie w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945. Byli to: 
1. Ks. Karol Kicyła, 2. Czesław Barda, 3. Ireneusz Barda, 4. Władysław Bartos, 5. Hieronim Bartoszewski, 6. Jan Bieganowski, 7. Józef Błaszczyk, 8. Józef Bykowski, 9. Walenty Ciesielczyk, 10. Leokadia Cieślakówna, 11. Franciszek Członka, 12. Eugeniusz Czyżewski, 13. Jan Danielak, 14. Jan Dylewski, 15. Józef Dziekański, 16. Ignacy Fila, 17. Antoni Filipek, 18. Józef Filipek, 19. Marian Filipek, 20. Wacław Filipek, 21. Kazimierz Furczyński, 22. Feliks Grudzień, 23. Tadeusz Grudzień, 24. Wincenty Grudzień, 25. Antoni Grzejdziak, 26. Jan Grzejdziak, 27. Stanisław Jakubik, 28. Franciszek Kiereś, 29. Józef Kiereś, 30. Józef Kołaciński, 31. Ryszard Kołaciński, 32. Bronisław Kołtonik, 33. Jan Kurdasiński, 34. Józef Kurdasiński, 35. Józef Lachcik, 36. Katarzyna Lacheta, 37. Antoni Lalek, 38. Jan Lalek, 39. Bronisław Lauks, 40. Jan Ławski, 41. Marian Malczyk, 42. Antoni Masiarek, 43. Józef Motylski, 44. Stanisław Motylski, 45. Adam Niemczyk, 46. Konstanty Niemczyk, 47. Józef Ogrodniczak, 48. Franciszek Pastusik, 49. Stanisław Pawłowski, 50. Ludwik Pingot, 51. Stanisław Płomiński, 52. Tomasz Płomiński, 53. Lucjan Resel, 54. Franciszek Romas, 55. Stanisław Romas, 56. Kazimierz Sidowski, 57. Ignacy Sipiatowski, 58. Franciszek Szafrański, 59. Zofia Szewczykówna, 60. Lucyna Torchalska, 61. Józef Trawiński, 62. Stanisław Trawiński, 63. Adam Walas, 64. Władysław Wasik, 65. Stanisława Wawak, 66. Czesław Wieczorek, 67. Antoni Wojciechowski, 68. Stanisław Wojciechowski, 69. Stefan Wojciechowski, 70. Tadeusz Zaręba, 71. Tadeusz Zieliński. 
Apel poległych zakończył się zagraną przez orkiestrę Ciszą oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przez gości i rodziny ofiar. Na zakończenie wybrzmiała pieśń Boże, coś Polskę.
Ksiądz proboszcz Wojciech Gonera skierował podziękowania do wszystkich przybyłych gości, którzy uświetnili swą obecnością naszą parafialną uroczystość. Dodał, że dzięki takim spotkaniom możemy być pewni, że historia naszego narodu nie będzie zapomniana, a młode pokolenie Polaków nauczy się troski o naród, o to, co polskie.