Warto przeczytać

Wyszukiwarka

Opis herbu abp. Wacława Depo

2012-02-02 11:53:54

Herb zbudowany jest na tarczy francuskiej. W jej centrum znajduje się krzyż - znak Chrystusa, „jedynego Odkupiciela człowieka” (RH 1). Herb abp Wacława Depy
Krzyż dzieli pionowo tarczę na dwie części. Strona lewa stanowi odniesienie do herbu bł. Jana Pawła II. Zawiera bowiem umieszczoną pod krzyżem literę „M” - znak Maryi, która pod krzyżem otrzymała testament Chrystusa, aby w osobie Jana Apostoła przyjęła za swoje dzieci wszystkich wierzących w Jej Syna jako Zbawiciela świata. Nawiązują do tego słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II podczas spotkania w Częstochowie 4 czerwca 1979 r.: „Krzyże, które macie przed sobą mają upamiętnić nasze szczególne spotkanie w tajemnicy Krzyża Chrystusowego, bo przecież w tej tajemnicy się spotykamy, nią się chlubimy, ku niej prowadzi nas Maryja, przez nią dążymy do zmartwychwstania”. 
Herb jest ilustracją zawołania biskupiego: „Ad Christum Redemptorem hominis” - „Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka”. Te słowa nawiązują do pierwszej - nazywanej często programową - encykliki bł. Jana Pawła II, „Redemptor hominis”. To w niej błogosławiony Papież zapisał, iż to właśnie każdy, bez wyjątku człowiek, jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła. A na wszystkich drogach codziennego życia Kościoła, jako wspólnoty wierzących i pielgrzymujących przez wiarę, musi znajdować się Maryja (RH 14. 22). To spojrzenie Chrystusa z wysokości Krzyża na Jego Matkę ukazuje nam tajemnicę Kościoła jako Ludu Bożego, któremu Maryja przewodzi w pielgrzymce wiary (RM 5-6). Ona bowiem jest Matką w porządku łaski, wypełniającą wolę Ojca i prowadzącą nas zawsze do Chrystusa, Odkupiciela. To maryjne przesłanie wpisane jest już od 630 lat na Jasnej Górze Zwycięstwa, usytuowanej w stolicy Archidiecezji. 
Druga strona tarczy herbowej w znaku muszli, nawiązuje do herbu Benedykta XVI. Wyraża ona zaproszenie do ciągłego rozpoznawania tajemnicy Boga, poprzez łaskę wiary. Według słów, jeszcze wówczas kard. Józefa Ratzingera, muszla „jest znakiem naszego pielgrzymowania i ciągłego bycia w drodze”. Znak ten jest również symbolem pielgrzymów, którzy zmierzali i zmierzają do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Muszla umieszczona po drugiej stronie krzyża oznacza także odniesienie do wszystkich ludzi, którzy w ewangelicznym testamencie zostali oddani pod opiekę Maryi. 
W tarczy herbowej dominują cztery kolory: czerwony, niebieski, biały i złoty. Kolor czerwony jest znakiem ofiarnej miłości, która kulminuje się w zbawczym dziele Chrystusa. Z owoców tej zbawczej ofiary mogą obficie czerpać wszyscy stojący pod krzyżem i uznający w Jezusie Chrystusie, Zbawiciela świata (por. Dz 4, 12; Rz 10, 9). Barwa czerwona odnosi się także do daru odwagi w wyznawaniu wiary niecofającej się aż po świadectwo krwi. Szczególnym znakiem zobowiązującym nas do takiego świadectwa jest pas papieskiej sutanny umieszczony jako wotum ocalenia z 13 maja 1981 r. po lewej stronie Ołtarza Ojczyzny na Jasnej Górze. Kolor niebieski symbolizuje rzeczywistość nieba i ukryte w duszy człowieka pragnienie Boga (por. Ps 42, 2.3.). Barwa ta odwołuje się również do Matki Najświętszej, od której uczymy się, jak pielgrzymować przez życie z darem wiary i niezawodnej nadziei. Kolor biały oznacza czystość i nieskazitelność nieba oraz wiarę, której streszczeniem jest wyznawanie jedynego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. Kolor złoty oznacza blask prawdy Bożej chwały. 
Dewiza herbowa wyraża pragnienie i zaproszenie w przestrzeń prawdy Chrystusowej i wolności - „każdego, bez wyjątku człowieka” - w duchu zawierzenia wraz z Maryją i prowadzenia wszystkich do Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Kategorie wpisu: Ciekawostki
« powrót