Warto przeczytać

Wyszukiwarka

Słowo pasterskie zachęcające do modlitwy i pokuty przebłagalnej w dniu 3 marca br.

2017-02-26 01:03:50


Przebłaganie za grzechy nasze i całego świata

 

 

 

Słowo pasterskie

zachęcające do modlitwy i pokuty przebłagalnej

w dniu 3 marca br.

 
 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie !


Kościół nieustannie wzywa swoje dzieci do szczerego i głębokiego nawrócenia, którego źródłem jest nadzieja na miłosierdzie Boże. Prawdziwe nawrócenie zakłada nie tylko szczery żal za popełnione grzechy i mocne postanowienie nie grzeszenia w przyszłości, ale również wypełnienie zadośćuczynienia. Wewnętrzne nawrócenie skłania również do uzewnętrznienia tej postawy przez widzialne czyny pokutne w formie postu, modlitwy i jałmużny.

 

Specjalnym czasem praktyki pokutnej jest Okres Wielkiego Postu  i każdy Piątek jako wspomnienie śmierci Chrystusa. Dlatego w odpowiedzi na apel papieża Franciszka proszę o modlitwy w intencji przebłagalnej podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu tj. dnia 3 marca br. Rozważając ofiarę Chrystusową, która ma wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną i zadośćczyniącą, chcemy błagać Boga Ojca o przebłaganie za grzechy nasze, ale również grzechy całego świata.

 

Prośmy najpierw Pana, jak to czynił w Środę Popielcową 2000 r.  św. Jan Paweł II, o przebaczenie grzechów wszystkich wierzących,  a szczególnie osób duchownych. Chcemy to czynić ze względu na więź, która w Ciele Mistycznym łączy nas z innymi i choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności za grzechy innych członków Kościoła, to jednak dźwigamy ciężar ich błędów i win (Incarnationis mysterium, 11). Spośród wielorakich grzechów Kościół szczególnie potępia grzechy pedofilii i wznosi modlitwę przebłagania za niegodziwe czyny ze strony duchownych czy świeckich wobec małoletnich.

 

Błagając Boga o przebaczenie grzechów ludzi Kościoła nie możemy przejść obojętnie wobec różnych form profanacji, jakich dopuszczają się ci, którzy może są ochrzczeni, ale nie trwają w wierze i wspólnocie Kościoła. Dlatego proszę również byśmy w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej  w dniu 3 marca br. wynagradzali Bogu miłosiernemu za wszelkie akty profanacji znaków krzyża i osoby św. Jana Pawła II.

 

 

    Z darem modlitwy

/-/ + Wacław Depo

Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Kategorie wpisu: Duchowość
« powrót