Warto przeczytać

Wyszukiwarka

Wartość życia

2012-05-12 19:06:48

Ks. Przemysław Wesołowski


Codziennie rzesze wiernych klękają przed Najświętszym Sakramentem podczas nabożeństw Majowych.. Podobnie i nasza wspólnota staje codziennie przed Jezusem ukrytym w kruszynie Chleba.

 

Żyjemy w czasach gdzie cywilizacja, która podkreśla wartość człowieka równocześnie odmawia mu prawa do życia. Ludzkość zagubiła gdzieś poczucie świętości życia. Pomyślmy tu o niekończących się wojnach bratobójczych, o zamachach terrorystycznych, o przyzwalaniu na aborcję, czy eutanazję. Środki społecznego przekazu codziennie zalewają nas nowymi obrazami śmierci niewinnych ludzi. Są to przecież okrutne symbole współczesnej kultury śmierci, które depczą świętość każdego życia ludzkiego od poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

Ojciec Święty Jan Paweł II w „Liście do Rodzin” zauważył, że zwiastowanie narodzin Jezusa Chrystusa szło w parze z zagrożeniem Jego życia. Papież nazywa to wydarzeniem proroczym, ponieważ nasz świat zatraca poczucie świętości życia i stajemy przed wielkim zagrożeniem nie tylko poszczególnych jednostek życia ludzkiego, ale przed zagrożeniem całej naszej cywilizacji.

Słowa Papieża tym głębiej nas przejmują, im żywiej staje nam przed oczyma wartość życia ludzkiego. Życie ludzkie jest święte, ponieważ pochodzi od Boga Ojca. On jest Stworzycielem nieba i ziemi, wszystko co istnieje pochodzi więc od Boga i posiada szczególną wartość. Dlatego pochodzące od Boga życie posiada, niewypowiedzianie wielką wartość. Każde życie, a tym bardziej życie człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże.

Życie ludzkie jest święte, ponieważ zostało uświęcone przez Boga. Wskazuje na to tajemnica zwiastowania. Bóg staje się człowiekiem. Zaczyna żyć życiem ludzkim od momentu Jego poczęcia. Anioł podczas zwiastowania powiedział Maryi, że to, co z Niej się narodzi będzie „Święte”. To znaczy będzie to Bosko – ludzkie życie Syna Bożego. Po swoich narodzinach Jezusa Chrystusa uświęcił wszystkie etapy życia ludzkiego, począwszy od momentu formowania się pod sercem Matki, aż po śmierć na krzyżu. Po śmierci życie to ocala w momencie zmartwychwstania i przenosi je w wewnętrzne życie Boga w Trójcy Świętej. Szczególne są w tym miejscu słowa z Listu do Hebrajczyków: „…uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”. Zauważmy związek tych słów z Eucharystią, która jest sprawowana codziennie w naszych kościołach.

Ludzkie życie jest święte, nie jest przeznaczone na zniszczenie, lecz na osiągnięcie wiecznego trwania w Bogu. Przekonanie o świętości życia ludzkiego jest źródłem szacunku dla niego oraz wysiłków, jakie wraz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i całym Kościołem podejmujemy w jego obronie, szczególnie przez codzienną modlitwę w intencji obrony życia ludzkiego poprzez duchową adopcję prowadzoną przez niektórych z naszych braci, jak również poprzez modlitwę o pokoju na świecie, aby brat nie podnosił ręki na brata, aby spełniły się słowa proroka Izajasza: „Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny…”.

Szczególnym przykładem uznania świętości życia może być błogosławiona Joanna Beretta Molla, która jako lekarz wiedziała, że może ponieść śmierć przy porodzie kolejnego dziecka z powodu problemów z ciążą, nie pozwoliła jednak na jego usunięcie, a nawet zabroniła ratowania swojego życia kosztem życia dziecka. Powiedziała wówczas do swojego męża: „Piotrze – proszę cię, jeżeli trzeba będzie wybierać między mną i dzieckiem – żadnych wahań. Żądam abyście wybrali dziecko. Ratujcie dziecko.”

Błogosławiona Joanna wiedziała, bowiem jak cennym darem danym od Boga jest życie ludzkie, jakie nosiła pod swoim sercem. Nie chciała utracić tego daru gdyż znała jego wartość.

Gdyby we współczesnym świecie było więcej takich postaw, to „cywilizacja śmierci” nie miałaby żadnych szans. Ludzie nie dopuszczaliby się aborcji, czy eutanazji. Nie byłoby wojen bratobójczych, ani zamachów terorystycznych.

Prośmy naszą Matkę, Królową Pokoju i Miłości, aby wypraszała u swego Syna Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela obecnego wśród nas w kruszynie chleba łaskę dla wszystkich ludzi, abyśmy umieli uszanować każde życie ludzkie, ponieważ pochodzi ono od Boga i jest dla nas największym darem.

Kategorie wpisu: Duchowość
« powrót