Warto przeczytać

Wyszukiwarka

Wielkopostny rachunek sumienia

2012-02-22 23:53:28

Jesteśmy z własnymi siłami, idąc przez życie zupełnie bezradni w walce z grzechem. Sami nie jesteśmy w stanie wyzwolić się z najmniejszego nawet grzechu, ale Jezus Chrystus może uwolnić nas z naszych grzechów. Jezus Chrystus może zbawić nas od naszych grzechów, jeśli tylko pozwolisz mu wejść, w swoje życie.

 

  

   

Uwierz w to a będziesz szczęśliwy

  

Szczęśliwi ubodzy duchem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie


- Czy pamiętasz, że Bóg jest twoim Ojcem?

- Czy modlisz się rano i wieczorem? Jak się modlisz?

- Dzień ma 12 godzin, czyli 720 minut. Ile ty z tego czasu poświęcasz na modlitwę?


Szczęśliwi którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni

 

- Jak wygląda modlitwa do Jezusa, czy przyjmuję każde cierpienie w życiu?

- Czy podejmuję własny  krzyż i szukam w nim pociechy od Jezusa?

 

Szczęśliwi łagodni, albowiem oni na własność posiądę ziemię,

 

- Czy uczę się pokory wobec moich kolegów i koleżanek?

- Czy kłócę się z moimi rodzicami, rodzeństwem, z innymi ludźmi, których znam?

- Czy potrafię wybaczyć innym?

 

Szczęśliwi łaknący i pragnący sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni,


- Czy moja postaw w życiu buduje innych, czy gorszy?

- Czy wszystkie spowiedzi św. w twoim życiu były, szczere i ważne? Czy nie zataiłeś kiedyś grzechów ciężkich ze wstydu czy z innych przyczyn?

- Czy nie przyjmowałeś Komunii św. świętokradzko, w grzechu ciężkim?

- Czy szanujesz każde słowo, które wypowiadasz?

- Czy sam uczestniczyłeś w wywoływaniu duchów (np. dla zabawy)? Z jakimi efektami lub skutkami? Jakie duchy wywoływałeś lub przywoływałeś? Czy modliłeś się do demonów, do szatana? Czy odmawiałeś kiedyś mantrę lub inne tajemne formuły?

- Czy nie zajmowałeś się białą lub czarną magią, wróżeniem z kart (Tarot lub inne)?   


Szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią

 

- Czy świadomy odpowiedzialności za Kościół modliłem się za papieża, biskupów, kapłanów?

- Czy podejmowałem się służbie, pomocy, działom miłosierdzia, przez zaangażowanie się w parafii ?

- Pan Jezus wybacza mi w sakramencie spowiedzi. A czy ja potrafię wybaczać innym ludziom?

 

Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga zobaczą

 

- Czy nie grzeszysz bałwochwalstwem? czy nie grzeszysz wiarą w zabobony?

- Czy masz jakieś amulety, przedmioty mające przynosić szczęście, ochranę (jakie, od kogo)?

- Czy słyszałeś o energii kosmicznej, energii przekazywanej przez ręce, dotyk, przez jakieś przedmioty? Czy czytałeś jakąś literaturę (okultystyczną) na ten temat?

- Czym próbowałeś zapewnić sobie sukces i szczęście? (drzewko szczęścia, amulety, podkowa, pawie   pióra, słoniki indyjskie,)

- Czy czytasz horoskopy? Czy według ciebie życie człowieka zależne jest od znaków zodiaku i od gwiazd? 

- Czy masz grzeszne nałogi? Jakie? (seksualne, nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania, TV,   Internet, muzyka, pornografia ...). Od jak dawna? Czy usiłowałeś z nimi walczyć? Z jakim skutkiem?

- Czy dużo oglądasz filmów agresywnych, pornografii (TV, video, czasopisma...)?


Szczęśliwi pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi

 

- Jakie masz relacje z ludźmi? Czy potrafisz przebaczyć drugiemu człowiekowi?

- Jak reagujesz na rzeczy święte, miejsca? Czy coś cię w tej dziedzinie niepokoi? 

Czy masz odwagę przyznać się do popełnionych błędów?

- Czy modlę się o pokój w moim sercu, w moim otoczeniu, o pokój na arenie międzynarodowej?


Szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie

 

- Czy kiedyś nie wyrzekałeś się Boga, nie zbuntowałeś się, nie powątpiewałeś?

- Czy czytywałeś książki New Age, Biblię satanistyczną, Koran, księgi innych religii? 

- Czy nie słuchałeś / słuchasz dużo ostrej, satanistycznej, demonicznej muzyki rockowej, techno, metal...? Jakich zespołów? Co możesz o nich powiedzieć uwzględniając słowa, wygląd okładki, charakter muzyki, moralność wykonawców?

- Czy przeżywasz jakieś obsesje, natręctwa, natrętne męczące myśli lub sny? Jak często? Jak sobie z tym radzisz? 
 

Duchu Święty,

 

Duchu światła i prawdy,

 

Który przenikasz tajemnice serca ludzkiego,

 

Przed którym nie ma nic skrytego,

 

Przyjdź i oświeć mój rozum,

 

Abym przypomniał sobie swoje grzechy i poznał ich złość.

 

Przyjdź i skrusz moje serce,

 

Abym za te grzechy szczerze żałował, umocnij wolę do skutecznego postanowienia poprawy.

 

 

 

Czy przystępuję do Sakramentu Pokuty ze szczerym pragnieniem oczyszczenia, nawrócenia i odnowienia przyjaźni z Bogiem? Czy nie traktuję spowiedzi świętej jako ciężaru, od którego należy stronić i jak najrzadziej go podejmować? Czy nie zapomniałem lub nie zataiłem świadomie na poprzednich spowiedziach jakiegoś grzechu ciężkiego? Czy szczerze za grzechy żałowałem?

 


I Przykazanie

 

Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną

 

Jaka była moja wiara? Co robiłem, aby lepiej Boga poznać i pogłębić wiarę? Jak wyznawałem swoja wiarę, gdy okoliczności za tym przemawiały? Czy nie zaparłem się Chrystusa? Jak wygląda moja ufność? Czy coś nie przywiązuje mnie tak dalece, że przestaję myśleć o zbawieniu? Jak się odnoszę do przyjemności i radości, czy dziękuję za nie Bogu? Jak się zachowuję w niepowodzeniach? Jaki jest mój stosunek do cierpienia? Czy nie odrzucam krzyża Chrystusowego, który On chce ze mną nieść? Czy starałem się być gotowym na śmierć? Jak przejawiam zainteresowanie życiem Kościoła? Czy biorę na siebie odpowiedzialność za jego świętość? Czy moje życie może być przykładem życia ucznia Pana Jezusa? Co mi sumienie wyrzuca, jeśli chodzi o moją postawę katolicką? Jaki jest mój stosunek do sakramentów, obowiązków religijnych? Jak uczestniczę w rekolekcjach? Czy pamiętam o potrzebach Kościoła? Jak okazuję swą troskę o Kościół? Jaki jest mój udział w nabożeństwach i obchodach kościelnych?

 


II Przykazanie

 

Nie będziesz brał imienia Pana Boga na daremno

 

Jak i w jakich okolicznościach wymieniam święte imiona? Kiedy i jak się modlę? Czy starałem się modlić coraz lepiej? Czy znajduję czas na refleksję, aby zawsze dostrzec sens życia?

 


III Przykazanie

 

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

 

Jak święcę dzień Pański? Czy uczestniczę we Mszy Świętej? Co robię w niedzielę i święta dla zdrowia i wypoczynku? Jak spędzam czas wolny? Jak przyczyniam się do wytworzenia w domu atmosfery dnia świętego? Jak wygląda moja modlitwa? Jakie są moje zaniedbania w tej dziedzinie?

 


IV Przykazanie

 

Czcij ojca swego i matkę swoją.

 

Jaki jestem w domu dla rodziców, domowników? Jak wypełniam polecenia rodziców? Jaki jestem dla nauczycieli, wychowawców? Czy pamiętam, że zawsze trzeba słuchać więcej Boga niż ludzi? Jaki jestem dla swoich kolegów, koleżanek? Czy zrobiłem komuś przykrość, zasmuciłem go znieważyłem? Jak odnoszę się do potrzeb i nieszczęść drugiego człowieka? Czy je dostrzegam? Czy chętnie udzielam pomocy? Czy jestem uprzejmy? Czy się nie wywyższam? Czy mi sumienie wyrzuca grzech gniewu, zawiści?

 


V Przykazanie

 

Nie zabijaj.

 

Jak odnosiłem się do życia ludzkiego? Do życia nienarodzonych dzieci? Jak troszczę się o zdrowie swoje i innych (bójki, picie alkoholu, palenie, narkotyzowanie się)? Jak przestrzegałem przepisów ruchu drogowego? Jaki jestem dla zwierząt?

 


VI i IX Przykazanie

 

Nie cudzołóż. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

 

Czy myślałem i mówiłem zgodnie z myślą i zamiarami Bożymi o ludzkiej miłości, o życiu płciowym, o poczęciu i urodzeniu dziecka, o ojcostwie i macierzyństwie? Czy nie ograniczałem swej wiedzy do płytkich rozmów, jednostronnych naświetleń? Czy byłem czysty w myśli, pragnieniach, mowie i uczynkach? Co mi sumienie wyrzuca w tej dziedzinie? Czy nie wykorzystywałem czyjegoś uczucia? Jak postępowałem, gdy widziałem, że inni grzeszą nieczystą mową lub czynami z kimś?

 


VII i X Przykazanie

 

Nie kradnij. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego.

 

Czy szanuję cudze rzeczy? Czy wziąłem lub pożyczyłem coś od kogoś i nie oddałem? Czy we wszystkim byłem uczciwy? Czy nie wyrządziłem komuś szkody? Czy pamiętam, że Bóg dał nam rzeczy, byśmy się nimi dzielili z potrzebującymi?

 

 

 

VIII Przykazanie

 

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.

 

Czy zawsze mówiłem prawdę? Czy potrafiłem przezwyciężyć strach, nieśmiałość, źle zrozumianą uprzejmość? Czy unikałem przesady, jednostronności, nieścisłości? Czy unikałem gadulstwa? Co mówiłem o innych (obmowa, plotki, oszczerstwa)? Jak dotrzymuję obietnic? Czy ktoś nie ma żalu do mnie za moje słowa? Czy dotrzymywałem tajemnicy?

 

 

 

 

 

 

Ojcze miłosierdzia,

 

Czym odpłaciłem Tobie za Twoją miłość? Grzechami, zaniedbaniem, niewdzięcznością. Obym był nigdy nie zgrzeszył.

 

Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, mojego Stworzyciela i Odkupiciela.

 

Żałuję, że znieważyłem Ciebie, Dobro Najwyższe i najgodniejsze miłości.

 

Żałuję, że zmarnowałem zasługi męki mojego Zbawiciela i zdeptałem Krew za mnie przelaną.

 

Żałuję, że obraziłem sprawiedliwość Twoją Panie, i zasłużyłem na słuszną karę.

 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i przeciw Tobie. Nie jestem godzien zwać się dzieckiem Twoim. Brzydzę się wszystkimi grzechami i odwracam się od nich. Mocno postanawiam przy pomocy łaski Twojej unikać wszystkich grzechów i okazji do nich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kategorie wpisu: Duchowość
« powrót