JAN PAWEŁ II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI

Magdalena Młoczkowska 

10 października 2010 roku, w ładną, słoneczną niedzielę w całej Polsce obchodzono jubileuszowy, 10. już Dzień Papieski. Tegoroczne hasło brzmiało: „Jan Paweł II – Odwaga świętości”. Również w naszym kościele odbywały się uroczystości z tym związane. Patronat nad wydarzeniami tego dnia objęli proboszcz parafii w Bogdanowie, ksiądz Wojciech Gonera oraz wójt Gminy Wola Krzysztoporska, pan Roman Drozdek.


Tegoroczny jubileuszowy Ogólnopolski X Dzień Papieski, a III Gminny przypadł niewątpliwie w chwili wyjątkowej. Wyrażone na Placu Świętego Piotra gorące pragnienie wyniesienia na ołtarze Sługi Bożego, Ojca Świętego Jana Pawła II, pamiętne Santo Subito, nie dość, że nie straciło nic ze swej dynamiki, to jeszcze stało się ciałem na naszych oczach.
Świętowanie tego dnia w naszym kościele rozpoczęło się od występu Wspólnoty Zjednoczeni w Trójcy. Śpiewali oni pieśni przygotowane specjalnie na tę okazję, wybrane spośród wielu. Główni soliści – Kasia Młoczkowska, Karolina Płosza, Gabryś Kukulski – ubrani w białe stroje przedstawili utwory takie, jak: Pokorna służebnico Pana, Nie bój się uwierzyć w cud, Raduje się dusza ma, Panie, Modlitwa o miłość, Niech ziemia Ci lekką będzie, Spotkał mnie dziś Pan. Odwaga świętości to po pierwsze wyniesienie przez Jana Pawła II ogromnej rzeszy Sług Bożych do chwały ołtarzy. Wskazywał ich pod każdą szerokością geograficzną, w każdym narodzie, języku, powołaniu i zawodzie, w każdym stanie, rasie i wieku. Szukał tych, którzy pochylali się nad ubogimi, pełnili posługę nauczania, oddawali swe życie wychowaniu czy wreszcie byli nieugiętymi świadkami niewygodnej prawdy.
To ważne, żeby dziś zastanowić się nad hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego. Na co dzień pewnie nieczęsto o tym rozmyślamy, a i przy okazji takiego wydarzenia niektórym może być trudno zrozumieć, co to znaczy odwaga świętości. Papież dużo mówił o świętych, chociażby w Starym Sączu, 16 czerwca 1999 r., podczas kanonizacji błogosławionej Kingi: Święci nie przemijają. Święci wołają o świętość. Święta Kingo, uproś nam łaskę świętości!. Sam Ojciec Święty dał niejednokrotnie dowód swej niebywałej odwagi w trudnych realiach życia. Jednak dzisiaj koniecznie należy uwypuklić fakt, iż nie bał się jawnego dążenia do świętości osobistej, która ujawnia się w człowieczeństwie i może być realizowana przez każdego. Czynił to zwyczajnie, prosto i niezwykle konsekwentnie. Odnosiło się wrażenie, że pragnienie świętości jest jego naczelnym imperatywem, o którym nie zapominał w żadnej chwili życia: podczas modlitwy, pracy, studium, twórczej aktywności, spotkania z człowiekiem, uprawiania sportu, odkrywania piękna przyrody, sprawując posługę kapłana, biskupa i papieża.
Oby tegoroczny X Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – Odwaga Świętości” sprawił, że zechcemy ponownie odnaleźć siebie samych w blasku nauczania i osoby kandydata na ołtarze! Po występie Zjednoczonych w Trójcy rozpoczęła się msza święta, którą odprawił ksiądz Przemysław Wesołowski. W głoszonej homilii mówił, żeby nie lękać się być świętymi, chociaż w dzisiejszym świecie to może być trudne – wśród wielu wzorców, nie zawsze szlachetnych. Osoba Papieża Jana Pawła II pokazuje, że próżna wolność i próżne szczęście niczego nie dają. On nie mówił „może”, „chyba”, mówił „tak – tak”, „nie – nie”. Dał nam wielu świętych i błogosławionych, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, Matka Teresa, ojciec Pio, siostra Faustyna. Ksiądz Przemysław wspomniał też, że Jan Paweł II miał w sobie odwagę świętości, dawał świadectwo swoim życiem. Poprzez swe męczeństwo, miłość, pokorę uczył, jak być świadkiem Chrystusa. Przed młodymi otwierał sens wiary, miłości oraz świętości. Na szczycie Klasztoru Jasnogórskiego 6 czerwca 1979 r. podczas spotkania z młodzieżą tak mówił: Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem, z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej.
Podczas mszy świętej udzielały się dzieci ze szkoły z Bogdanowa, której patronem jest Jan Paweł II. Po komunii świętej wystąpił Gminny Zespół Ludowe Pasjonatki. Panie zaśpiewały następujące utwory: nową wersję Barki, Papieżu pielgrzymie, Ojcze Święty błogosław nam, Maryjo Królowo Polski. Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Najpierw głos zabrał Pan Roman Drozdek, wójt naszej gminy. Nawiązał do słów Papieża wypowiedzianych w 1979 r.: Niech zstąpi Duch Twój… Wtedy, ponad 30 lat temu, słowa te wypowiadały wojnę komunizmowi i zwyciężyły, dziś, każdego dnia, odnawiamy oblicza naszych wiosek, sołectw, gminy, odnawiamy nasze oblicza. To właśnie pozostało nam z nauk Ojca Świętego – musimy iść trudną drogą, jaką nam wskazał, a która zaprowadzi nas do domu Ojca.
Następnie przemawiał wicestarosta piotrkowski, pan Zbigniew Ziemba. Przekazał wszystkim zgromadzonym w świątyni ważną myśl: słowa Papieża są dla nas drogowskazami, dzięki którym możemy kroczyć przez życie. Wspominał także wystąpienia Ojca Świętego na Podhalu, gdy nauczał o krzyżu i jego roli w codziennym życiu oraz w Gdańsku, gdzie mówił o ojczyźnie i Solidarności. Swoje wystąpienie pan wicestarosta zakończył ciekawą refleksją. Gdyby Ojciec Święty był tego dnia z nami (z pewnością czuliśmy Jego duchową obecność), zapytałby, czy my jesteśmy z Nim. Wtedy my musielibyśmy sobie i Jemu odpowiedzieć, czy tak jest zawsze, a nie tylko dzisiaj, teraz i tu.
Po przemówieniach uformowaliśmy procesję, która przy wtórze Orkiestry przeszła pod pomnik Papieża przy Szkole Podstawowej w Bogdanowie. Tam miała miejsce kolejna część obchodów Dnia Papieskiego. Zostały złożone kwiaty i wszyscy zgromadzeni zaśpiewali pieśń Abba Ojcze. Msza dobiegła końca, kiedy ksiądz udzielił błogosławieństwa oraz zaprosił wszystkich przed kościół do namiotu, w którym panie z KGW serwowały dania kuchni papieskiej, łącznie ze sławnymi kremówkami, a także na pokazy uczniów ze Szkoły w Bujnach, prezentacje Policji, konkursy dla dzieci oraz na boisko na mecz policjantów z przedstawicielami naszej gminy.
Pragnę nadmienić, że zakończył się on wynikiem 5:0 dla Policji. Jednak tak naprawdę nie o wynik chodziło, tylko o dobrą zabawę i zbiórkę pieniędzy na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wieczorem, po godz. 17.00, w bogdanowskim kościele zostało odprawione nabożeństwo różańcowe oraz Apel Jasnogórski w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Tak zakończył się pierwszy dzień obchodów w naszej parafii. Poniedziałek, 11 października, rozpoczęliśmy od mszy świętej. Po niej, o godz. 9.00 miała miejsce część artystyczna, poświęcona Janowi Pawłowi II. Pół godziny później zaczął się konkurs wiedzy o Papieżu. Wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych z Bogdanowa, Bujen, Dobiecina, Gomulina, Krzyżanowa, Parzniewic, Woli Krzysztoporskiej i Woźnik.
Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – SP Parzniewice, II miejsce – SP Krzyżanów, III miejsce – SP Woźniki. Równolegle odbywał się konkurs plastyczny. Wpłynęło mnóstwo prac. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Kożuchowska ze szkoły w Dobiecinie, drugie przypadło Jakubowi Wyderce ze szkoły w Woźnikach, trzecie Filipowi Paulińskiemu ze szkoły w Bogdanowie. Wręczone zostały też wyróżnienia: dla Igi Tomczyk (SP Bujny), Patrycji Kopeć (SP Brzoza), Norberta Sztajnerowskiego (SP Janów). Wszystkie prace można było obejrzeć w kościele, gdzie zostały wyeksponowane. Po poczęstunku dla startujących w konkursie wiedzy nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów obu konkursów.
Tym sposobem III Gminne Dni Papieskie przeszły do historii. Pozostaną wspomnienia oraz fotografie.